Theresia Spijker Fonds


Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting geven financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland.

Blijvend doel van weldadigheid
Stichting Vredenburgh ter ondersteuning van projecten in de ouderenzorg, is voortgekomen uit het rooms-katholieke oudevrouwenhuis Vredenburgh dat in 1829 werd geopend door Anna Helena Theresia Spijker (1794-1839). De stichtster, geboren in Duitsland, groeide op in Amsterdam in het gezin van haar tante Maria Engelina Spijker (1757-1835) en Johannes Loohuys (1766-1835).
Loohuys had in de Warmoesstraat een winkel in kruidenierswaren en zuivel. Daarmee vergaarde hij een bescheiden vermogen, dat hij voor ‘een blijvend doel van weldadigheid’ bestemde. Samen met zijn ongehuwd gebleven nicht besloot hij in 1829 een tehuis te openen voor behoeftige oude roomse vrouwen. In het pand Vredenburgh op de kop van de Oudezijds Voorburgwal bood Theresia Spijker onderdak aan vier arme bejaarde katholieke vrouwen. Met de erfenis van haar in 1835 overleden pleegouders opende zij in hetzelfde pand op 22 mei 1836 officieel het Rooms-Catholyk Burger Oudevrouwenhuis Vredenburgh.

Tehuis voor 40 vrouwen
Na de dood van Theresia Spijker in 1839, voorzag haar testament in de middelen om het tehuis voort te zetten. Sindsdien is Vredenburgh steeds bestuurd door leden uit de katholieke stedelijke elite: bankiers, juristen, notarissen, kooplieden en makelaars, met namen als Van den Biesen, Blaisse, Van Cranenburgh, Heukensfeldt Jansen, Nieuwenhuys, Pichot, Regout, Sterck, Verwer en Westerwoudt. Na verbouwingen en gestage uitbreidingen met achter- en naastgelegen panden, vonden halverwege de 19de eeuw veertig vrouwen onderdak in Vredenburgh. Deze in vergelijking met andere tehuizen kleinschalige opzet maakte dat de leefomstandigheden van de bewoonsters relatief goed waren te noemen.

Renaissance-gevel
Een grote verbouwing in 1890 naar ontwerp van Adrianus Cyrianus Bleijs (1842-1912) veranderde het aanzien ervan ingrijpend. Het gebouw kreeg een gevel in een stijl die naar de mode van de tijd teruggreep op de Hollandse renaissance.
Ondanks deze verbouwing vertoonden de panden gaandeweg steeds meer bouwkundige tekortkomingen. Toen na de Tweede Wereldoorlog ook de financiële tekorten opliepen, miste het bestuur de souplesse om het tehuis aan te passen aan de nieuwe tijd. In 1977 werd het tehuis tenslotte gesloten en het pand Vredenburgh verkocht.

Nieuw Vredenburgh
Enkele jaren later werd met steun en advies van Stichting Het R.C. Maagdenhuis op de Postjesweg een ‘Nieuw Vredenburgh’ geopend, dat in samenspraak met ouderen in de buurt was ontworpen. Voorzieningen die niet uit overheidssubsidies konden worden gefinancierd, werden gerealiseerd door de in 1977 opgerichte Theresia Spijker Stichting.
De Stichting Vredenburgh, die nog steeds de nalatenschap van Theresia Spijker beheert, steunt sinds de jaren negentig, in samenwerking met Het Maagdenhuis, vele goede doelen voor ouderenzorg.

Theresia Spijker Fonds, fonds op  naam bij Het Maagdenhuis
Op 10 december ondertekenden de besturen van Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting en Stichting Het R.C. Maagdenhuis de overeenkomst tot instelling van het Fonds op Naam: het Theresia Spijker Fonds. Met ingang van 1 januari 2019 zijn het vermogen(sbeheer) en de behandeling van projectaanvragen overgedragen aan Het Maagdenhuis.

De doelstelling blijft ongewijzigd: financiële ondersteuning aan sociaal-maatschappelijke projecten voor weinig draagkrachtige ouderen in de metropoolregio Amsterdam. Met ‘metropoolregio Amsterdam’ wordt bedoeld de stadsregio Amsterdam, aangevuld met de gemeenten uit ’t Gooi, Flevoland en Kennemerland. Doelstelling en werkgebied worden door het Theresia Spijker Fonds overgenomen.

Het Maagdenhuis verzorgt al sinds 2008 het bestuurssecretariaat van beide stichtingen. Subsidieaanvragen voor het Theresia Spijker Fonds kunnen ingediend worden via de website van Het Maagdenhuis.

Uit het Theresia Spijker Fonds werden in 2020 de volgende projecten ondersteund.

 • Stichting BedtimeStories, Den Haag: Verborgen Schatten in Amsterdam € 2.000,-
 • Stichting Adamas Inloophuis, Nieuw Vennep: vaartocht/verwendag € 2.500,-
 • Stichting Hospice Almere: inrichting Hospice Almere € 2.500,-
 • Stichting Cordaan, Amsterdam: concerten Muziek in Huis in de locaties van Cordaan € 2.000,-
 • Stichting SAN Oost, Amsterdam: Ketikoti 2020 € 2.000,-
 • Dagbesteding GGZ Cordaan, Amsterdam: aanleg Pluk-en Proeftuin dagbesteding voor ouderen € 3.000,-
 • Stichting De Dansbeweging, Amsterdam: Gouden Dans Zaanstad € 5.000,-
 • Stichting Open Mind, Amsterdam: Oudroze € 2.500,-
 • Stichting Viore, Hilversum: inrichting nieuwe huisvesting Viore € 5.000,-
 • Stichting Senior & Student, Amsterdam: projectjaar 2: naar een circulaire community € 5.000,-
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort: Migrantenouderen (sociaal) in beweging 2020-2022 € 2.500,-
 • Stichting Parels voor de Zwijnen, Amsterdam: de Koningin van de Voedselbank – editie Zuidoost € 2.500,-
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort: kerstdiners 2020 € 1.000,-
 • Stichting Zorggroep Almere: duofiets voor woonzorgcentrum Vizier € 2.000,-
 • Stichting Groepswonen voor Migrantenouderen (SGMO), Hoofddorp: organiseren activiteiten en aanschaf geluidsinstallatie € 2.250,-
 • Samen Kracht, Amsterdam: ontmoetingsactiviteiten voor kwetsbare buurtbewoners in Amsterdam West € 1.750,-
 • Stichting Lana, Amsterdam: ontmoeting in de eigen buurt € 2.750,-

Uit het Theresia Spijker Fonds werden in 2019 de volgende projecten ondersteund.

 • Stichting de Vrije Ruimte, Amsterdam: Kleurrijke ouderen in Amsterdam; op zoek naar nieuw perspectief € 2.390,-
 • Stichting KleurRijk Verleden, Ilpendam: de Kracht van Herinneringen € 2.800,-
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort: Oldstars Migranten 2019 € 5.000,-
 • Stichting Here & Now, interdisciplinary Instant Composition, Amsterdam: het Huis van Lied & Geluid € 5.000,-
 • Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan, Amsterdam: Oud Geleerd Jong Gedaan 2019-2020 € 7.500,-
 • Stichting Somaliërs Haarlemmermeer, Hoofddorp: tegengaan eenzaamheid en isolement bij Afrikaanse ouderen in Haarlemmermeer € 1.500,-
 • Stichting Burennetwerk Amsterdam: versterken van burenhulp en sociaal contact in Amsterdam € 4.000,-
 • Nationale Vereniging De Zonnebloem, regio Groot Amsterdam: vakantie Zonnebloem april 2019 € 1.633,90
 • Vereniging Woongroep Andalus, Amsterdam: uitstapje woongroep naar Dolfinarium € 1.381,-
 • Stichting OdenseThuis, Amsterdam: oprichting OdenseThuis € 5.000,-
 • Stichting Diligence Almere, vervanging twee busjes € 5.000,-
 • Stichting de Boshalte, Amsterdam: activiteiten in winterpaviljoen de Boshalte € 5.000,-
 • Stichting Senior & Student, Amsterdam: naar een circulaire community € 5.000,-
 • Stichting Amstelring Groep, Amsterdam; Dag van de Mantelzorg 2019 € 2.000,-
 • Stichting Diversiteitsland, Amsterdam: vitaal ouder worden als Levenskunst; voor het Alzheimer Theehuis € 5.000,-
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort: kerstdiners 2019 € 1.250,-
 • Stichting Amsterdam Cares, Amsterdam: activiteiten i.h.k.v. bestrijden van eenzaamheid in de stad € 3.750,-
 • Stichting Nationaal Ouderenfonds, Amersfoort: BoodschappenPlusBus Wormer € 5.000,-

ANBI gegevens
Fiscaal nummer Stichting Vredenburgh: 8050.33.956
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500EGKIWZ12P70I85
Fiscaal nummer Theresia Spijkerstichting: 8000.01.527
Legal Entity Identifyer (LEI): 724500IJTUOH3UVS8M62

Statutaire samenstelling bestuur
De beide stichtingen hebben elk een bestuur, dat bestaat uit dezelfde personen:
Mevrouw drs. A.S. de Sitter, voorzitter
Drs. W.K.B. Koning, penningmeester
Drs. N.A.M. Perquin
De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden om niet en zonder eigenbelang. Er is geen personeel in loondienst.

Jaarplan, jaarstukken en beleidsplan
Jaarplan 2022 Theresia Spijker Fonds
Jaarplan 2021 Theresia Spijker Fonds
Jaarstukken 2020 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2020 Theresia Spijkerstichting
Jaarstukken 2019 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2019 Theresia Spijkerstichting
Jaarstukken 2018 Stichting Vredenburgh
Jaarstukken 2018 Theresia Spijkerstichting
Beleidsplan Stichting Vredenburgh en Theresia Spijkerstichting 2016-2020


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *